Konferenci společně organizují Evropská komise a Evropská kosmická agentura ve spolupráci s Českou republikou a jejím smyslem je poskytnout prostor k diskuzi o úloze Evropy v celosvětovém programu pronikání člověka do kosmu. Program se zaměřuje na přípravu a provádění kosmických letů s lidskou posádkou na Měsíc, k asteroidům a výhledově i na Mars.

Současně je konference, která proběhne v době, kdy Spojené státy, Evropa a další kosmické velmoci stojí před přijetím zásadních rozhodnutí o dalším směřování svých kosmických programů, prvním krokem v procesu definování vize pro dobývání vesmíru. Tento krok by měl formulovat společný postoj evropských zemí k této problematice.

Podnět na akci vyšel od místopředsedy EU

Neveřejné konference se zúčastní mimo jiné vládní představitelé zemí Evropské unie a Evropské kosmické agentury, řídící činitelé obou evropských organizací, zástupci Evropského a národních parlamentů a evropského kosmického průmyslu. Podnět k uspořádání této akce vyšel od Güntera Verheugena, místopředsedy Evropské unie.

Na podzim roku 2010 je plánována navazující konference, jejímž cílem bude blíže zformovat společnou evropskou strategii a dlouhodobý plán pronikání do kosmu. Plán by měl zabezpečit pro Evropu klíčové postavení v globálním měřítku.

Účast evropských zemí na pronikání člověka do sluneční soustavy má velký význam. V první řadě přináší inovační stimuly pro vývoj nových technologií a návazně tak i vyšší konkurenceschopnost pro evropský průmysl, zapomenout nelze ani na skutečnost, že zapojení do globálního programu přinese motivaci pro mladou generaci a zajistí obyvatelům Evropy přístup k ekonomickým a sociálním přínosům kosmonautiky.