Oněmi „klíči pro život“ jsou dovednosti, znalosti a postoje – klíčové kompetence – vedoucích, vychovatelů a pedagogů, kteří právě působí v oblasti volného času – odborně v neformální výchově a vzdělávání. A skrze ně se stávají „klíči k budoucnosti“ i pro děti a mladé lidi, jimž se věnují.

Vybraní zástupci z více než 6 tisíc organizací pro volný čas se setkají dne 21. 10. 2009 v Centru Mariapoli v Praze-Vinoři mezi 9. a 14 hodinou na celonárodní konferenci s vedením MŠMT i s garanty jednotlivých částí projektu. Toto setkání je zároveň veřejným zahájením projektu Klíče pro život.

Vedoucí dětí mohou získat bakalářský titul

Co se vlastně bude dít díky tomuto projektu? Proběhnou rozsáhlé výzkumy, které ukážou, jak se cítí a co si myslí děti a mladí lidé dnes o svém životě i jeho perspektivě nebo jaký mají žebříček hodnot. Vedoucí oddílu nebo zájmového kroužku by podle návrhů zástupců projektu Klíče pro život mohl po letech úspěšné práce s dětmi získat dokonce i titul bakalář, pokud obstojí před hodnotící komisí.

Takový vstřícný krok by jistě uvítaly i jiné rezorty, marně zatím po této možnosti prahnou například lidé pracující ve zdravotnictví jako dobrovolníci. Tuto možnost budou mít i vychovatelé z družin, vedoucí kroužků, dobrovolníci, vedoucí skautů, pionýrů, hasičů a další lidé, kteří se věnují dětem a mladým lidem ve volném čase.

Dalším pokrokem v rámci zájmového a neformálního vzdělávání bude i samotná široká nabídka vzdělávacích seminářů a kurzů, včetně moderních e-lerningových forem výuky pro pracovníky s dětmi a mladými lidmi. Projekt Klíče pro život nabízí vzdělávání s ohledem na pracovní vytížení jednotlivců. Některé kurzy už jsou teď plné, a to projekt začal teprve v dubnu tohoto roku.

Naše neformální konference projektu Klíče pro život nabídne mimo výměny informací premiérově spot, který natočili studenti navštěvující kroužek mediální výchovy v Praze 6. Ve spotu budou moci diváci shlédnout Marthu Issovou, Jiřího Lábuse, Jaroslava Hutku, Jiřího Grygara, Ondřeje Lišku, Marka Ebena a Ivana Mládka, jak vzpomínají na svoje mimoškolní aktivity v dětství.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ve výši 240 mil. Kč.