Publicisté a vědci jsou odměňováni za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků již od roku 2003. V průběhu sedmi let převzal medaili Vojtěcha Náprstka například redaktor Českého rozhlasu Ivo Budil, historik Dušan Třeštík, či televizní reportér Vladimír Kořen. Medaile nese jméno po významném české národopiscovi Vojtěchovi Náprstkovi.

V úterý 13. října předával čestnou medaili vůbec poprvé v roli předsedy AV ČR profesor Jiří Drahoš, který stojí v čele české Akademie od března tohoto roku, kdy ve funkci nahradil Václava Pačese.

Profily letošních držitelů medaile Vojtěcha Náprstka:

Dr. Michael Londesborough je britský vědec pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. Narodil se v roce 1978 v Londýně. V roce 1999 absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, v roce 2002 na stejné univerzitě obhájil Ph.D. Posledních pět let provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, zaměřuje se na borany, karborany a metalakarborany. Třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky, spolupracuje na vzdělávacích projektech British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea.

Zaměřuje se zejména na zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a vytváření vztahů mezi mladými vědci ve Velké Británii a České republice.

Michael Londesborough má vynikající dar řeči a neúnavnou chuť vysvětlovat přírodní zákony. Je spoluautorem a moderátorem televizního pořadu PORT, kde předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie takovým způsobem, že i laik zatouží po bílém plášti.

PhDr. Jindra Jarošová je absolventkou Filozofické fakulty UK (historie, čeština). Pracovala jako historička v Malé pevnosti Terezín (dějiny druhé světové války) a v redakci Zdravotnických novin (dějiny medicíny).  Od roku 1982 působí v Českém rozhlase 2 v redakci pořadu Meteor.
Kromě rozhlasových pořadů připravila autorsky rozhlasové hry (Snílek, Přísahám) a publikovala historické knihy (Knihy svěcenců) a úspěšné tituly literatury faktu (Via lucis, Svatí kacíři). Za knihu Svatí kacíři, vydanou v roce 2000, získala Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu.

Pořady PhDr. Jindry Jarošové jsou zpracovány profesionálně a kvalitně, přesto přístupně široké veřejnosti. Zprostředkovávají nejnovější poznatky přírodních i společenských věd zejména ve vztahu člověk a krajina.

Sylva Daníčková je herečka, překladatelka a redaktorka, známa je například ze svého působení konferenciérky na světové výstavě Expo 58, kde uváděla pořady Laterny magiky. Pro Akademický bulletin,  oficiální periodikum AV ČR, vytvořila desítky článků a rozhovorů s předními vědci. Pro její rukopis je příznačná snaha dopátrat se a pojmenovat krásno v jakékoli lidské činnosti, obdiv a pokora k umění ducha. Mimořádnou pečlivostí při přípravě, studiem podkladů i respektem k dotazovaným osobnostem srozumitelně zprostředkovává čtenářům  složité vědecké objevy a postupy.

V současné době vycházejí  v nakladatelství Academia tři desítky jejích „vědeckých portrétů“ publikovaných v Akademickém bulletinu v průběhu uplynulých deseti let knižně pod titulem Skrytá tajemství vědy.  Kniha představí  výběr špičkových osobností celého spektra české vědy.

Zdroj: Akademie věd ČR