Společnost Scio již v 90. letech minulého století vyvinula pro české prostředí test s názvem Obecné studijní předpoklady (OSP), podle kterého přijímají desítky českých fakult své uchazeče ke studiu. Ten je inspirován zahraničními zkouškami, které netestují oborově specifické znalosti, nýbrž analytické, jazykové a základní matematické schopnosti. Jsou to americké testy GRE, SAT Reasoning Test nebo třeba britský TSA. Podle těchto zkoušek přijímají své uchazeče do bakalářských či magisterských oborů prestižní univerzity v USA a Evropě.

Studie a odměna pro účastníky
Novinky.cz v létě informovaly, že Scio vyhlásilo odměnu každému za to, když bude moci porovnat jeho výsledek jedné ze zkoušek SAT, GRE, TSA s testem Obecných studijních předpokladů. Po několika měsících ukončuje Scio sběr dat k této studii. „V listopadu bychom chtěli začít data zpracovávat a výsledky mít již v prosinci. Proto nyní ještě přijímáme a vítáme výsledky těch, kteří se zahraničních testů zúčastnili. Do budoucna sběr dat možná ještě zopakujeme, v tom případě budeme studenty o možnosti nám výsledky poskytout určitě informovat,“ říká Kateřina Drbohlavová, koordinátorka studie. „Výsledky budeme porovnávat na základě několika kritérií, např. dle úrovně angličtiny, která může hrát roli hlavně v jazykových částech těchto testů, dle intenzity přípravy, motivace studentů a dalších faktorů.“ Jak se zapojit a získat příspěvek a kontaktní údaje, se dozvíte na www.scio.cz/korelace.

Cíl studie
Optimistickým cílem studie má být v podstatě vytvoření převodní tabulky mezi výsledky v OSP a ostatních testech. To by posílilo možnost českých studentů ucházet se o studium v zahraničí s výsledky z českých Národních srovnávacích zkoušek Scio (NSZ). Již nyní mohou uchazeči o zahraniční studium využít anglický certifikát z NSZ s průvodním dopisem. Doložená korelace by však jejich pozici zřejmě výrazně posílila.

Podmínkou je, že se vůbec podaří spolehlivou korelaci zjistit. Scio v minulosti provedlo ve spolupráci s Menzou ČR srovnání s testem IQ. Jistá korelace se prokázala, ale nikoliv spolehlivá. Scio zdůvodnilo výsledky tím, že každý z testů mapuje v podstatě odlišný výkon a že vysoké IQ není automaticky předpokladem ke studiu, natož jediným.