Na konferenci budou mít návštěvníci příležitost k setkání s finančními arbitry a ombudsmany, příslušnými institucemi státní správy a dohledu, sdruženími spotřebitelů a ochránců spotřebitelů z několika států EU.

Síť FIN-NET bude zlepšovat kvalitu urovnávání sporů

FIN-NET je síť zřízená v roce 2001 při Evropské komisi v Bruselu. Sdružuje národní instituce v rámci Evropského hospodářského prostoru zabývajících se mimosoudním řešení sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb. V rámci sítě může spotřebitel snáze využít služeb institucí mimosoudního vyrovnání sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli finančních služeb i v tzv. přeshraničních případech.

Důležitým úkolem sítě FIN-NET je zlepšit kvalitu urovnávání sporů v režimech pro mimosoudní stížnosti v Evropském hospodářském prostoru. Členové sítě FIN-NET jsou vzájemně propojeni memorandem o porozumění. Mimosoudní řízení pro řešení stížností v oblasti finančních služeb, řešící spory mezi klientem a poskytovatelem služeb, existuje ve většině členských států Evropského hospodářského prostoru. Smyslem těchto řízení je poskytnout rychlý, levný a snadný způsob pro vyřešení sporu.

Konference se bude týkat nejen finančních trhů

Dvacet odborníků se na konferenci bude zabývat tématy jako jsou současnost a budoucnost  způsobů alternativního mimosoudního řešení sporů na finančním trhu. Návštěvníci konference se také dozvědí, jak se na regulaci finančních trhů očima dívá ombudsman. Velmi zajímavým tematickým panelem bude ten týkající se finančních produktů, ochrany spotřebitele a finanční krize. Hovořit se bude také o nové směrnici o platebních službách na vnitřním trhu a její transpozici do národních podmínek. Pořadatelé akce všechny zájemce srdečně zvou.