Interaktivní školení o akci 4.3, zaměřené na rozvoj a kvalitu projektů podávaných v rámci akce 4.3 (Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží) grantového programu EU Mládež v akci, je určené pro všechny vedoucí projektů zaměřených na mládež, pro pracovníky mládežnických organizací, dobrovolníky, vedoucí skupin, iniciativ a pro ostatní zájemce aktivní v oblasti vzdělávání, kteří mají zájem o realizaci mezinárodních seminářů, školení, stáží, studijních pobytů a dalších aktivit podporovaných z programu EU Mládež v akci.

V průběhu školení tým zkušených školitelů a pracovníci České národní agentury Mládež mimo jiné přiblíží účastníkům základy vystavění a realizace úspěšného vzdělávacího projektu, představí jim všechny druhy aktivit akce 4.3 – od krátkodobých individuálních studijních pobytů, přes semináře a školení, až po dlouhodobé networkingové projekty, a osvětlí projektový cyklus programu Mládež v akci. Chybět nebude ani praktické vyzkoušení různých druhů metod a technik neformálního vzdělávání.

Zájemci o účast na školení se mohou přihlásit pomocí on-line formuláře na stránkách programu Mládež v akci v sekci Školení a semináře 2009.

O co jde v programu mládež v akci

Program Mládež v akci, který probíhá od roku 2007 a bude pokračovat až do roku 2013, patří do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí. Podporuje mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativy mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU. Program spravuje Česká národní agentura Mládež.