Moderní komplex laboratoří bude sloužit pro technické obory a výzkum v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Areál vyroste v blízkosti Studentského náměstí v areálu univerzity na nevyužívaných pozemcích a částečně nahradí i nevyhovující budovy. Výstavba sedmipodlažního komplexu přijde podle prorektora Zdeňka Kůse zhruba na půl miliardy korun. Další peníze jsou určeny na vybavení areálu, který musí být v budoucnu zcela soběstačný a na svůj provoz si musí vydělat. "Předpokládáme, že pokud vše půjde dobře, mohla by výstavba začít příští rok na jaře," řekl Kůs.

K budově laboratoří by měly v budoucnu přibýt ještě další dvě budovy - G a E2. Do první z nich by se měla přestěhovat hlavně pedagogická fakulta, která dnes působí v několika budovách. Výstavba objektu za zhruba půl miliardy je také připravena, podle Kůse čeká na územní rozhodnutí, pak bude možné požádat o evropské dotace. V plánu je také výstavba nové univerzitní knihovny na místě současných zastaralých laboratoří. "Tento projekt jsme ale zatím odložili, první dva projekty budou totiž velmi náročné finančně i organizačně," vysvětlil Konopa.

Chystaná výstavba nových budov je největší investiční akcí v 50leté historii liberecké univerzity. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj, ale také pro studium, a univerzita získá prostor ke svému dalšímu rozvoji.

Nejde o první výstavbu ve vysokoškolském areálu, ta odstartovala před několika lety přestavbou menzy. Později navázala výstavba budovy rektorátu a informačního centra za 195 miliónů korun. Modernizací za více než 300 milionů prošly v posledních dvou letech vysokoškolské koleje v Harcově.