"Informace o energetice nejsou v osnovách dostatečné, děti ani studenti jim navíc často vůbec nerozumí," řekl výkonný ředitel MSEK Jan Poledník. Podle něho na tento problém upozorňuje všech 16 členů sdružení, které v kraji vzniklo před rokem.

Proto se rozhodli vytvořit učební materiály, které by představily jednotlivé problémy v energetice a žákům ukázaly jejich řešení. "Toto energetické minimum by mohlo být například součástí hodin fyziky," dodal Poledník.

"Hlavou" vzdělávacího projektu je profesor Pavel Noskievič z Výzkumného energetického centra Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, který je zároveň členem dozorčí rady klastru. Podle něho by měli děti a studenti získat především povědomí o snižování spotřeby energií.

"Chceme jim ukázat, jak roste napětí v energetických zdrojích, které jsou stále hůře dostupné, a tím dražší. Podle Evropské komise bude unie v roce 2035 z 85 závislá na dovozu energií ze zemí jako je Írán, Irák či Rusko. Z toho by neměli mít strach jen odborníci," naznačil Noskievič.

Podle něho by ale výuka začala u základních a jednoduchých jevů doplněných především čísly. "Děti si přeci umí spočítat, co znamená, když nechají celý den svítit šedesátiwattovou žárovku. Jen jim musíme říci o důsledcích," řekl profesor. Energetické vzdělávání by podle něho nezapomnělo ani na teplárenství. "Zhruba polovina zdrojů se využívá na výrobu tepla. Měly by to vědět, když se v zimě doma svlékají do trenek, místo aby stáhly radiátory," dodal Noskievič.

Energetičtí odborníci budou vzdělávací projekt připravovat se zhruba 150 učiteli základních a středních škol. "Energetické problémy vysvětlíme nejdříve pedagogům, kteří v nich sami nemají zcela jasno," řekl vysokoškolský profesor. Společně budou hledat mezery v učebních osnovách a vytvoří nové materiály pro výuku ve školách, podle nichž pak začnou učit děti, od nichž se něco přiučí i rodiče, dodal.

Celý projekt energetické gramotnosti by měl začít v příštím roce. Klastru se na něj ale zatím nepodařilo získat státní ani evropskou dotaci, žádat o ně bude nadále. "Pokud by se nám to nepodařilo, budeme hledat cestu, jak projekt profinancovat v rámci klastru," dodal Poledník.

Mezi členy MSEK je například energetická skupina Dalkia Česká republika, krajská hospodářská komora i ostravská technická univerzita. Sdružení vzniklo s cílem spolupracovat na energetické koncepci státu, rozvíjet výzkum v energetice a také podpořit regionální zemědělce v produkci biopaliv.