„Otevření nových prostor pro Fakultu sportovních studií je dalším významným krokem na cestě k rozvoji nejmladší z fakult Masarykovy univerzity, která zajišťuje vysokoškolské vzdělávání učitelů tělesné výchovy i dalších specializovaných oborů a přispívá k prosazování zdravého životního stylu,“ řekl děkan Fakulty sportovních studií Michal Charvát.       

„Dominantou pavilonu je hala pro míčové sporty s hledištěm pro 388 diváků, srovnání s vysokými mezinárodními standardy snesou i další tři tělocvičny,“ popisuje mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Jedinečná hala pro úpolové sporty

V České republice jedinečná je hala pro tzv. úpolové sporty, kam se řadí například judo, karate a další bojové disciplíny. Moderně vybavena je také tělocvična pro taneční kreativitu a jiné pohybové aktivity s doprovodem hudby i vzorová školní tělocvična. Nechybí ani specializované laboratoře, kde budou odborníci například detailně analyzovat chůzi a další pohybové aktivity, jejich změny v závislosti na vývoji kostry. 

Do nového sídla Fakulty sportovních studií se přestěhovaly katedry kineziologie, společenských věd ve sportu, atletiky, plavání a sportu v přírodě, gymnastiky a úpolu, pedagogiky sportů, podpory zdraví a sportovních her. Areál bude využívat na 1400 studentů Fakulty sportovních studií, ale také studenti Lékařské a Přírodovědecké fakulty, jimž už kampus slouží. Počítá se i s možností pronájmu pro sportovní vyžití veřejnosti.

Pavilon se začal stavět loni na jaře. Stavba a vybavení stálo 500 miliónů korun. Dalších 72 miliónů si vyžádala investice do stavby podzemního propojovacího koridoru.

Stejně jako ostatní objekty v budovaném kampusu je i pavilon Fakulty sportovních studií bezbariérový a jeho orientační systém pamatuje i na sluchově a zrakově postižené studenty.

Celý kampus bude dokončen příští rok

Univerzitní kampus Buhunice se začal stavět v roce 2004 a celý bude dokončen v roce 2010. Je plánován pro 5000 studentů plus 1000 vysokoškolských pedagogů a vědecko-výzkumných pracovníků Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií.

Jako první byly v roce 2005 postaveny čtyři pavilony Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií. O dva roky později bylo otevřeno 12 objektů pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu včetně budovy Knihovny univerzitního kampusu.