„Jsme velmi potěšeni, že Akreditační komise reakreditaci udělila na takto dlouhou dobu, tedy na osm let. Dříve ji udělovala vždy jen na čtyři roky, což je běžné, ale my jsme dlouho bojovali o to, aby to bylo na delší dobu, a teď se nám to konečně podařilo,“ komentuje úspěch fakulty její děkanka profesorka Milana Hrušáková.

Navíc byla podle Hrušákové reakreditace schválena velmi rychle, bez průtahů a připomínek. „Získali jsme také akreditaci nejen pro magisterský stupeň, ale i pro rigorózní řízení, což je přínosné doplnění rovněž letos nově akreditovaného doktorského studijního programu Teoretické právní vědy. Potvrdili jsme tak svoji pozici třetí nelépe hodnocené právnické fakulty v republice,“ uvedla děkanka.

Koncepce oboru je založena na studiu všech odvětví českého práva a na studiu základů práva evropských společenství. Předmětem studia jsou rovněž právní systémy a řády evropských zemí, evropských a mimoevropských společenství a právo mezinárodní soukromé a veřejné. Absolventi fakulty mají možnost uplatnění ve sféře judiciální, v advokacii, na státních zastupitelstvích, ve sféře veřejné správy i ve sféře tuzemského a zahraničního obchodu a také v diplomatických službách.