Celý letošní jubilejní dvacátý rok byl naplněn intenzivní koncertní činností. Chorea Academica natočila v nahrávacím studiu katedry hudební výchovy nové profilové CD, zúčastnila se reprezentativního vystoupení v Bruselu, které se konalo u příležitosti českého předsednictví EU, předvedla svůj nový repertoár na XVI. Mezinárodním festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem, spolu s operním sborem Severočeského divadla opery a baletu nastudovala a provedla o Velikonocích Dvořákovo Stabat mater a uskutečnila koncertní cestu na Slovensko na pozvání Pěveckého sboru slovenských učitelek. Ten také ústecké akademiky dnes večer doprovodí.

Spolupráce s profesionálními tělesy je pro ústecký vysokoškolský sbor tradicí. Chorea academica v minulých letech provedla s místním operním sborem Verdiho Requiem, Dvořákovo Stabat mater a Te deum, Beethovenovu Ódu na radost a Fantasii c moll. Se Severočeskou filharmonií v Teplicích nacvičila a prezentovala Vánoční oratorium Camilla Saint-Säense. Opakovaně také nastudovala a provedla Janáčkova Otčenáše, Novákových balad a Dvořákova Amerického praporu.

Mimo tato větší díla sbor studuje vlastní koncertní repertoár, ve kterém preferuje zejména soudobou tvorbu. Ta je zastoupena v repertoáru sboru i novinkou sbormistra prof. J. Říhy Metamorphoses pro soprán, alt a tenor sólo, sbor a klavír. Druhý sbormistr prof. Jiří Holubec upravil pro sbor několik amerických standardů, které ve spolupráci se skvělým klavíristou Václavem Krahulíkem jsou ozdobou mnoha vystoupení. S oběma zmíněnými díly mají zájemci možnost se seznámit na posledním profilovém CD, nazvaném Sborová díla aktuálního repertoáru.

Jubilejní dvacátá sezona sboru Chorea academica je i jubileem obou sbormistrů, kteří sbor na podzim r. 1989 založili: prof. Jiří Holubec oslavil své padesátiny, prof. Josefa Říhu čekají na konci roku  pětasedmdesátiny.