V loňském roce se uskutečnil první ročník soutěže, tehdy byl však určený výhradně žákům 5. tříd základních škol z Prahy a Středočeského kraje. Přesto se zúčastnilo téměř 4000 dětí. Dvě stě nejlepších řešitelů se utkalo ve finále, které proběhlo v zPoslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Letos i pro studenty středních škol

Letos je soutěž organizována pro daleko větší počet žáků i studentů. Po vyhodnocení on-line testů budou úspěšné řešitele čekat krajská kola. Zde se budou řešit logické úlohy a specifické soutěžní úkoly. Nejlepší školáci z celé České republiky se utkají v celorepublikovém finále, které se uskuteční 30. listopadu 2009 stejně jako loni v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. I zde budou mít soutěžící možnost porovnat své síly s ostatními finalisty při řešení logických problémů, v soutěžích zaměřených na postřeh a rychlost úsudku a dalších.

Žáci druhých stupňů základních škol až za rok

Soutěže se doposud nemohou zúčastnit žáci 2. stupňů základních škol. Dobrou zprávou od organizátorů však je, že se zavedení této kategorie plánuje od příštího ročníku. Registrace byly sice ukončeny 5. října, ale dle vyjádření organizátorů lze po telefonické domluvě vše zařídit. Více informací o Logické olympiádě pro školy, žáky i studenty lze nalézt zde.