„V naší škole se děti mohou začít učit mluvit anglicky už v roce a půl. Angličtina je tady pro ně univerzálním dorozumívacím prostředkem. Přicházejí z českých i smíšených rodin i z rodin cizinců různých národností žijících v Praze. Jsou tak připraveny dorozumět se v globalizovaném světě daleko dřív, než se naučí obsluhovat počítač nebo jakékoli jiné technické zařízení,“ říká výkonná ředitelka mezinárodní pražské Montessori školy Kateřina Bečková.

Angličtina by ani pro nejmenší školáky na Liberecku neměla být dalším předmětem navíc. Učitelé by ji integrovali do běžné výuky jako zpestření. Projekt financuje Evropský sociální fond z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Přidal na něj deset milionů korun, řekl Jiří Šoltys z Liberecké jazykové školy, která zajišťuje přípravu učitelů.

Nové metody předvedou rodilí mluvčí

„Našim učitelům dosud chyběly zkušenosti, nové učební metody již předvádějí rodilí mluvčí přímo při vyučování,“ dodal. Do škol zavítají angličtí lektoři během dvou měsíců zhruba osmkrát a učitelům budou při vyučování předvádět, jak s dětmi pracovat. Děti se budou s angličtinou seznamovat třeba při matematice nebo prvouce, a to jednoduchými hrami a aktivitami. Vedle ukázkových hodin absolvují učitelé během ročního projektu ještě speciální semináře a individuální konzultace s českým metodikem.

„Každý vyučující je vděčný za nové nápady, které umožní zkvalitnit a obohatit výuku,“ poznamenala Eva Houšťová ze Základní školy ve Liberci Vesci. Učitelka Kamila Irglová z liberecké základní školy v Jabloňové ulici je zase vítá, že děti uslyší cizí jazyk od rodilých mluvčích. Výuku angličtiny od první třídy nabízí třeba jablonecká škola v Mozartově ulici. Děti ji mají ale jako samostatný předmět. Aby ho škola mohla zařadit, musela zkrátit o hodinu výuku češtiny.