Na programu školení jsou důležitá témata, jako je ochrana obyvatelstva, individuální ochrana osob či první psychická pomoc. Účastníci školení se seznámí se základními opatřeními k ochraně obyvatelstva, jako jsou varování, evakuace, kolektivní ochrana či nouzové přežití, probírat se bude například také, co dělat v různých krizových situacích, například když hoří automobil nebo hrozí povodeň. Chybět nebude ani obecné vymezení chování učitele ve velmi závažných zátěžových situacích, i tak tragických, jako je například úmrtí dítěte.

Cílem je seznámit pedagogy s úkoly a činností složek Integrovaného záchranného systému (IZS), se zásadami a prvky ochrany obyvatelstva a možnými psychologickými dopady mimořádných událostí na člověka, a pomoci je tak připravit k výuce v této oblasti.

Školení, na která jsou zváni pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol, proběhnou 8. 10. v Semilech, 14. 10. v Jablonci nad Nisou a o den později v Liberci. Začínají vždy v 9 a končí ve 14 hodin. Výše poplatku za pětihodinové školení činí spíše symbolických 200 Kč. Přihlašování učitelů a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách NIDV v sekci Programová nabídka (http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/programova-nabidka.ep/).