Návrhy mohou podávat členové Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ), akademické senáty vysokých škol a fakult, jejich studentské části a orgány soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu a právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů.

Cenu Jana Opletala uděluje SK RVŠ vždy v prvním roce tříletého stálého zasedání Rady vysokých škol u příležitosti Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu. Cena byla od roku 2004 do roku 2007 udělována každoročně, avšak v roce 2008 udělena nebyla a to z toho důvodu, že žádný z navržených kandidátů neobdržel potřebný počet hlasů. Proto se od stálého zasedání Rady vysokých škol 2009 - 2011 uděluje pouze jedenkrát za dané období.

Cenu Jana Opletala v minulých letech obdrželi například Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., prorektor ČVUT pro studentské záležitosti a marketing, zakládající člen Studentské unie ČVUT a bývalý předseda komise pro zahraniční vztahy SK RVŠ, či Ing. Jaroslav Švec, vedoucí Akademického centra studentských aktivit (ACSA).

Cena je nazvána po Janu Opletalovi, studentovi Lékařské fakulty Karlovy univerzity, který byl zabit při demonstraci proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. Pro SK RVŠ je Jan Opletal příkladem člověka, který se nezdráhal veřejně přihlásit k demokratickým hodnotám i za cenu ohrožení a ztráty vlastního života.