V Číně se čeština vyučuje na jediné škole: tou je Pekingská univerzita zahraničních studií, jež patří mezi prestižní čínské vysoké školy a na níž se vyučuje celkem 43 cizích jazyků. Čínštinu lze u nás studovat například na Univerzitě Palackého (UP) v Olomouci.

Ze spolupráce obou škol vzešla před dvěma lety Konfuciova akademie při UP.

Na provozu Konfuciovy akademie se rovným dílem podílí olomoucká univerzita a Han Ban – kancelář pro výuku čínštiny, čínská obdoba v Evropě dobře známého British Councilu či Goethe Institutu.

Tři stovky akademií po celém světě

„Konfuciových akademií je na světě kolem tří set, nicméně čínskou stranou není přesně určeno, jak mají vypadat a jaké role mají plnit. Každá z Konfuciových akademií je tak jiná,“ říká ředitel její české podoby David Uher.

Olomoucká akademie je jedinou svého druhu v České republice. Zaměřuje se především na jazykové kurzy – je certifikovaným pracovištěm pro výuku čínského jazyka, nicméně zajišťuje také školení učitelů čínského jazyka a popularizaci čínské kultury v ČR.

„Velice populární jsou v současné době též kurzy kaligrafie, tedy čínského písma. Jazyk je to velice obtížný a písmo snad ještě více. Frekventanti těchto kurzů se tak učí především opisovat text, aniž by přesně věděli, co opisovaný znak znamená. Ale nutno dodat, že to kolikrát nevědí ani sami Číňané,“ doplňuje Uher, jenž kromě akademie stojí v čele Katedry asijských studií Filozofické fakulty UP.

„Rádi bychom také otevřeli kurz čínské kuchyně, ale zatím se nám nepodařilo najít partnera pro realizaci – vhodné a kapacitně dostačující zařízení s kuchyní,“ konstatuje ředitel. 

K druhému výročí své činnosti připravila olomoucká Konfuciova akademie seriál akcí představujících Čínu v mnoha úhlech pohledu – Měsíc čínské kultury. Ten se letos v Olomouci uskuteční již podesáté.