V přednáškách budou prváci po celý týden seznamováni například se všeobecnými informacemi o studiu na vysoké škole, s informačními zdroji na univerzitě, možnostmi studia v zahraničí, se zájmovou činností studentů, nebo se službami, které univerzita nabízí studentům se speciálními potřebami.

Všechny přednášky se budou konat v Informačně-poradenském centru UK v Celetné ulici v Praze 1. Přednášky začínají v 10 a ve 14 hodin od pondělí 5. října do pátku 9. října.

Harmonogram přednášek

Studium na UK - pondělí 10:00, středa 14:00

Informační zdroje na UK - úterý 10:00, čtvrtek 14:00

Možnost studia v zahraničí - středa 10:00, pátek 14:00

Zájmová činnost studentů - čtvrtek 10:00, úterý 14:00

Služby pro studenty se speciálními potřebami - pátek 10:00, pondělí 14:00