Z důvodu končícího vlebního období současného rektora vyhlásil dne 16. června 2009 Akademický senát volby na nového rektora TUL. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR chce znát jméno zvoleného kandidáta do 31. října 2009, samotná volba proběhne již 6.10. 2009 a to tajným hlasováním - přitom se nerozlišují studentská a zaměstnanecká obec AS TUL.

Ke zvolení na rektora je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. Akademický senát TUL má 21 členů. To znamená, že pro zvoleného kandidáta musí hlasovat 11 senátorů. Každý kandidát na rektora musí předložit lustrační osvědčení.

Na post rektora kandidují

Prof.Ing. Jiří Militký, CSc. Fakulta textilní
Prof.Ing. Petr Louda, CSc. Fakulta strojní
Prof.Ing. Jiří Kraft, CSc. Ekonomická fakulta
Prof.Dr.Ing. Jiří Maryška, CSc. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Prof.Dr.Ing. Zdeněk Kůs Fakulta textilní
Doc.Ing. Miroslav Malý, CSc. Fakulta strojní
Doc.RNDr.Miroslav Brzezina,CSc. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Rektor TUL Vojtěch Konopa zrušil na celé univerzita výuka ve čtvrtek 1. října 2009 od 14.00 hodin, aby umožnil umožnit účast na shromáždění akademické obce všem, kteří chtějí osobně slyšet prezentaci kandidátů.