Své rozhodnutí stanovit NSZ jako povinnou součást přijímacího řízení, potvrdily dvě nové fakulty a do konce října, kdy mají fakulty vysokých škol ze zákona zveřejnit podmínky přijímacího řízení, se tak pravděpodobně rozhodnou i další. Celkový počet účastníků NSZ by tak měl přesáhnout 42 000.

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (UIV) se ročně hlásí na české vysoké školy zhruba 130 000 uchazečů o studium. Více než třetina z nich přitom letos projde NSZ. Zájem uchazečů je značný už od léta, kdy společnost Scio spustila přeregistraci ke zkouškám. Do dnešního dne se tak o zájem zúčastnit se letos NSZ přihlásilo více než 1 500 uchazečů o studium. Právě ti dostali jako první zprávu o spuštění přihlášek. Jen za první den spuštění se přihlásilo 150 uchazečů k celkem 440 zkouškám.

Přihlašování k NSZ je ode dneška možné ke všem termínům, které se budou v akademickém roce 2009/2010 konat. V tomto ohledu nedošlo oproti loňsku ke změně a uchazečům bude k dispozici opět šest termínů, kterých se mohou zúčastnit. První termín proběhne již 5. prosince 2009 a přihlášky bude nutné podat prostřednictvím osobního profilu na www.scio.cz/nsz do 19. listopadu 2009.

Námitky vůči úlohám bez poplatku

I letos je v rámci NSZ několik novinek. Tou mediálně nejzajímavější je zrušení regulačního poplatku za námitkové řízení, které bylo jako nadstandardní a z hlediska přijímacího řízení na české vysoké školy zcela unikátní prostředek zavedeno do systému NSZ před několika lety. Loni však byla tato služba kvalifikována Českou obchodní inspekcí (ČOI) jako „reklamace“ a jako taková tedy podle ČOI nesmí podléhat zpoplatnění.

Na námitku, že se jedná o službu a že žádný zákon nepřikazuje tuto službu poskytnout, ČOI nereagovala. Společnost Scio byla postavena před rozhodnutí, zda tedy službu úplně zrušit a vyhnout se tak postihu, anebo službu zachovat, zrušit poplatek a doufat, že se podaří zvládnout pravděpodobné spekulativní podávání neopodstatněných námitek, kterému regulační poplatek zabraňoval.

„I přes riziko s tím spojené jsme se rozhodli neustoupit z důrazu na transparentnost NSZ a rozhodli jsem se proto námitkové řízení nadále zachovat. Věříme, že se nám podaří organizačně zvládnout i případné problémy, které nucené zrušení regulačního poplatku přinese,“ uvedl v této souvislosti ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl.

Zmínil také, že peníze vybrané loni na poplatcích (celkem zhruba 4 500 Kč) společnost Scio doplnila ze svých vlastních prostředků do výše 10 000 Kč a věnovala je Základní a mateřské škole v Hodslavicích na Novojičínsku, která byla před několika měsíci zasažena povodněmi. Peníze využije škola podle ředitele Jaromíra Hlouška na rekonstrukci vodou zničených prostor (více zde).

Prezenční kurz Základy společenských věd

Novinku připravila společnost Scio také v oblasti přípravy na zkoušky. Vedle prezenčního kurzu k nejčastěji požadované zkoušce Obecné studijní předpoklady (OSP) bude letos nabízen uchazečům o studium na VŠ také prezenční kurz Základy společenských věd (ZSV). ZSV jsou druhou nejčastěji požadovanou zkouškou v rámci NSZ a absolvuje ji zhruba čtvrtina všech účastníků NSZ.

Tuto zkoušku, v kombinaci s OSP, požadují nejvyhledávanější fakulty, jako Fakulta sociálních studií MU v Brně nebo právnické fakulty. Využít prezenčního kurzu ZSV však budou moci i uchazeči o studium na jiných humanitně zaměřených fakultách, které podle výsledků NSZ uchazeče nepřijímají. Zkouška ze ZSV je v jejich případě jednou z nejčastěji používaných. V rámci předregistrace projevilo o prezenční kurzy OSP a ZSV zájem téměř 800 uchazečů. Kurzy OSP se rozběhnou již od listopadu 2009, kurzy ZSV od ledna 2010.

Diskusní skupina

Zajímavou aktualitou je také nový informační kanál, kterého mohou zájemci o účast v NSZ využít. Společnost Scio zřídila společně s partnery z agentury Kurzy-Fido.cz, která se specializuje na přípravu uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, diskusní skupinu s názvem Národní srovnávací zkoušky v prostředí sociální sítě Facebook.

Zde budou pracovníci společnosti Scio poskytovat informace uchazečům o studium na VŠ a samotní uchazeči budou mít příležitost podělit se zde o své vlastní zkušenosti.

NSZ směřují i na Slovensko

Kromě českých fakult vede společnost Scio jednání i s fakultami vysokých škol na Slovensku. Tam je situace poněkud odlišná než v ČR. Se zavedením státních maturit některé vysoké školy přijímají své uchazeče podle výsledků této státem připravované zkoušky, nicméně fakulty s velkým převisem uchazečů často řeší problém s výběrem uchazečů vlastními přijímacími zkouškami. Jedná se například o právnické fakulty, kterých je na Slovensku celkem šest.

Slovenské vysoké školy přitom musejí řešit velký problém. Minulý rok klesl celkový počet přihlášek ke studiu na vysokých školách na Slovensku o 10 tisíc, což je při úhrnu 140 000 přihlášek podstatný úbytek. Možným vysvětlením tohoto úbytku je kromě slabšího populačního ročníku také stále častější zájem slovenských uchazečů o studium v ČR. Národními srovnávacími zkouškami projde každoročně několik tisíc slovenských uchazečů o studium na českých vysokých školách, přičemž jejich úspěšnost je v přijímacím řízení téměř shodná s uchazeči českými.

NSZ proto mohou nabídnout i slovenským fakultám zajímavou možnost, jak rozšířit počet přihlášek ke studiu za předpokladu, že budou uznávat výsledky NSZ v přijímacím řízení. Stejným způsobem loni postupovala např. Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která dala uchazečům na vybranou: buď výsledek ze státní maturity, nebo výsledek z NSZ. Nedá se vyloučit ani to, že při masivnější účasti slovenských fakult by větší zájem o studium na Slovensku projevili také „doma“ neúspěšní čeští uchazeči.

Kde získat informace o NSZ, jak se přihlásit, kde najít přípravu

Informace o NSZ (termíny, místa, průběžně aktualizovaný seznam fakult atd.)

Přihláška k NSZ

Příprava na zkoušky v rámci NSZ

Diskusní skupina na Facebook.com