Samotný princip je velice jednoduchý: zájemce o seminář se bezplatně zaregistruje na adrese www.reseni-tsp.cz a dostane na e-mailovou adresu uvedenou při registraci každý týden sadu vybraných úloh z dříve použitých testů TSP MU a řešení série z minulého týdne. Výklad řešení je pečlivý a nevyžaduje téměř žádné předchozí znalosti (s výjimkou některých matematických dovedností na úrovni základní školy).

Po obsahové stránce bude tento seminář zaměřen na tradičně problematické subtesty TSP, jako např.: numerické myšlení, analytické myšlení a úsudky, symbolické myšlení a částečně též komplikovanější úlohy z myšlení verbálního.

V minulém roce, kdy běžel nultý ročník tohoto emailového semináře TSP, se zaměřoval v podstatě pouze na úlohy ze subtestu numerické myšlení. Počet zájemců o seminář se tehdy přiblížil číslu 2000. Pozitivní ohlasy přiměly autory o rozšíření semináře o další tématické oblasti.

Rozsah jednotlivých sad se pohybuje kolem 5 až 10 úloh, což sice na první pohled vypadá jako málo, nicméně vzhledem k tomu, že seminář je rozesílán každý týden, naroste počet vyřešených úloh do termínu přijímacích zkoušek na úroveň stovek úloh.

Nulové náklady a rovnoměrné tempo

Z hlediska uchazeče je seminář kromě nulových nákladů zajímavý z několika důvodů: pravidelně dávkuje cvičné úlohy v přiměřeném množství a vede uchazeče k systematické přípravě. Ukazuje se totiž, že je daleko efektivnější připravovat se déle a po „malých dávkách“ (třeba jednou týdně několik úloh), než najednou vyřešit rozsáhlé sady úloh.

Dalším důvodem je například to, že úlohy jsou vybírány pečlivě s důrazem na provázanost s předchozím výkladem. Řada uchazečů se totiž potýká s problémem, v jakém pořadí úlohy procvičovat – často zvolí nevhodné a náročné úlohy na začátek, čímž ztrácí čas a dostávají se do stresu a příprava pak není příliš efektivní.

Součástí rozesílaných mailů je rovněž stručný informační servis. Zájemci se v něm dozví např. o termínech dnů otevřených dveří na jednotlivých fakultách MU, statistikách týkajících se přijímacího řízení a jiné informace související s přijímacím řízením na Masarykovu univerzitu.