Vedlejší specializaci si studenti volí po ukončení bakalářského cyklu. Partnerství s Českou spořitelnou přináší studentům bližší poznání bankovního prostředí. Připravena je i přednáška s HR manažery banky o možnostech uplatnění na trhu práce. Česká spořitelna spolupracuje s VŠE od roku 2002.

„Vedlejší specializace navazuje na naši dlouholetou spolupráci s VŠE. Studenti u nás mohou zpracovávat semestrální a diplomové práce, účastnit se projektů nebo odborných stáží. To jim umožňuje propojit teoretické a praktické znalosti a získat tak zkušenosti z reálného finančního prostředí,“ uvedl Pavel Kysilka, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny. Kysilka je zároveň garantem specializace.

"Pro školu znamená nová specializace kromě jiného zatraktivnění přednášek účastí odborníků z České spořitelny, otevření možnosti zpracovávat témata seminárních a diplomových prací ve spolupráci s jejími manažery a také umožnění participace na projektech ČS či účasti na odborných stážích," vypočítává Libuše Macáková Katedry mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Spořitelna dále nabídne studentům denního studia na všech typech vysokých škol sérii vzdělávacích seminářů. Celodenní semináře rozvíjejí měkké dovednosti, jako jsou prezentační techniky, komunikační dovednosti nebo řízení projektů.

Rozvojové semináře začínají v zimním semestru 2009/2010, od listopadu a budou se konat v prostorách České spořitelny v Praze. Student si během semestru může vybrat tři z deseti nabízených seminářů.

Česká spořitelna se nechala inspirovat u svých kolegů v Rakousku a na Slovensku – Erste Bank podobné semináře pořádá už 11 let, Slovenská sporiteĺňa šestým rokem. Účastníci seminářů určí jednu ze tří oblastí, kterou Česká spořitelna podporuje v rámci svých CSR aktivit (drogová problematika, stárnoucí společnost, udržitelný rozvoj), a prostředky vybrané za semináře banka věnuje na projekt právě z této oblasti.