Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se sešly starší děti na letním mezinárodním táboře.

Studenti Junior Univerzity

JUNIOR UNIVERZITY se zúčastnilo čtrnáct dětí z České republiky. Tyto děti navštívily objekt fakulty na Lumírové ulici v Ostravě – Zábřehu, kde po zahájení studia byly seznámeny s činnostmi od přijetí studenta ke studiu na vysoké škole až po závěrečné zkoušky a slavnostní zakončení studia.

V průběhu výuky byly u těchto věkově velmi mladých studentů také prohloubeny odborné znalosti o problematiku požární ochrany, dále o vznik, rozvoj a likvidaci požáru a předcházení vzniku požáru.

Došlo i na hasící přístroje

Studenti v laboratořích stanovovali parametry hořlavých látek, v počítačových učebnách si rozšířili znalosti a dovednosti s užitím počítačů a internetu, učili se likvidovat malý požár přenosným hasicím přístrojem a prakticky se seznámili s technickými prostředky, které používají profesionální hasiči.

Nabyté znalosti pak studenti prokázali při závěrečných zkouškách před komisí.

Logo soutěže

Studenti také navrhovali logo této akce pro mládež. Na slavnostním zakončení studia v aule vysoké školy dostali absolventi JUNIOR UNIVERZITY od vedení fakulty osvědčení o absolvování studia.

Studentky a studenti, kteří prokázali nejlepší výsledky u zkoušek a další, kteří odevzdali nejlepší návrhy loga, byli proděkankou doc. Ing. Miroslavou Netopilovou, CSc. oceněni dárky. Tato akce byla realizovaná za podpory Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích, HZS MSK územní odbor Opava a obětavé pomoci studentů fakulty.