Pražský studentský summit tvoří tři dílčí části: původní Model OSN, který se letos koná již popatnácté, anglicky jednající Model NATO a v průběhu podzimu bude zahájen i vysokoškolský Model Evropské unie.

„Hlavní část programu je věnována simulaci diplomatických jednání na půdě klíčových mezinárodních organizací,“ vysvětluje hlavní koordinátor Jan Pýcha. „Studenti v rolích velvyslanců jednají o významných globálních otázkách, hájí zájmy svého státu a snaží se je prosadit při diskuzi se svými vrstevníky.“

Zajímaví hosté a exkurze

Projekt se soustředí na vzdělávání mladé generace alternativními metodami, které jsou na českých školách opomíjeny. „Studenti se učí aktivní práci s informačními zdroji, rozvíjí své rétorické i argumentační schopnosti, formulují vlastní názory a prezentují je před ostatními,“ upřesňuje Pýcha. Součástí programu jsou také setkání se zajímavými hosty.

V minulých letech na Summit mezi studenty zavítali např. ministři Cyril Svoboda, Ondřej Liška a Štefan Füle, europoslanec Jan Zahradil, eurokomisař Vladimír Špidla a americký velvyslanec v ČR Richard Graber. Nechybí ani doprovodné akce jako exkurze do vídeňského centra OSN či prohlídka české letecké základny v Čáslavi.

Nový web

O aktuálním dění v Summitu zpravují nové internetové stránky www.studentsummit.cz. „Nezměnila se však pouze grafická podoba webu,“ upozorňuje Pýcha, „ale i celá jeho obsahová koncepce. Není již určen pouze pro účastníky projektu, ale také pro širokou veřejnost. Objevíte na něm mimo jiné rozhovory s významnými osobnostmi, odborné analytické články či upozornění na podobně zaměřené akce v České republice i v zahraničí.“