Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) bude ve dnech 16. až 18. září pořádat vědeckou konferenci Učíme ekonomii 90 let. Akce se koná u příležitosti výročí devíti desítek let od podzimu roku 1919, kdy byl otevřen první ročník výuky ekonomie jako samostatného studijního oboru. Ve středu bude program v Likešově aule, kde bude konference v 15 hodin slavnostně zahájena. Následující den bude akce pokračovat v zasedací místnosti Národohospodářské fakulty a páteční program včetně závěrečné diskuze proběhne v učebně 107 RB. Více informací zde.

V Ústí nad Labem se bude diskutovat s odborníky

Ve čtvrtek 17. září od deseti hodin se bude na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) konat mezinárodní vědecká konference Revitalizace krajiny v Podkrušnohoří. Sjezd pořádá katedra přírodních věd Fakulty životního prostředí a zúčastní se jí odborníci na regionální problematiku, krajské úřady, obecní úřady, studenti UJEP, i jiných českých a slovenských vysokých škol a zástupci podnikatelské sféry. Více informací lze nalézt zde.

V Mikulově bude vernisáž studentských prací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) srdečně zve širokou veřejnost na výstavu prací studentů Ateliéru grafického designu (AGD). Vernisáž s názvem Přestupná/Konečná 2 proběhne v Městské galerii Mikulov od 19. září do 11. října a je průřezem bakalářských a magisterských prací studentů AGD z posledních dvou let. Více informací o výstavě zde.

Akce MU jsou pouze pro pozvané

V úterý 22. září se od půl páté odpoledne v Brně uskuteční XIII. Zahradní slavnost MU. Zde se setká univerzitní veřejnost, významné osobnosti z politické, kulturní, veřejné a podnikatelské sféry v netradičním prostředí interiérů a exteriérů Botanické zahrady. Slavnostní odpoledne bude doprovázet výstava uměleckých prací účastníků letošního Blanenského sochařského sympozia a jazzová hudba v podání Swing Company. Nebude chybět ochutnávka univerzitních vín a lehké občerstvení. Ve čtvrtek 24. září ve 14 hodin proběhne slavnostní zahájení provozu Academic restaurant. Více informací o těchto akcích najdete zde.