Odklad státních maturit již odhlasovala Poslanecká sněmovna. Nyní novelu školského zákona projedná Senát. Pokud i zde bude mít návrh na odklad nové podoby maturit většinovou podporu, rozhodne o osudu maturit prezident podpisem či vetem novely zákona.

Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu ePanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit. Názory diskutujících napovídají tomu, že odklad maturit má dostatečnou podporu právě mezi těmi, kterých se maturita týká nejvíce.

Většinastudentů je pro odklad 

Do diskuse se v rámci ePanelu zapojilo celkem přes 500 středoškolských učitelů a studentů. "Cílem výzkumu nebylo kvantifikovat zastoupení názorů na toto téma, ale spíše pomocí kvalitativních metod zachytit důvody, ze kterých tyto názory vycházejí," vysvětlili zástupci společnosti STEM/MARK, kteří ePanel organizovali.

V diskusích převažovali zastánci odkladu státních maturit. Spuštění státní maturity v plánovaném termínu mělo větší podporu jednoznačně u učitelů než u studentů.

Společnost STEM/MARK vyhodnotila několik základních argumentů, které zastánci odkladu státních maturit považují za klíčové pro to, aby letos maturita proběhla za stejných podmínek jako v předchozích letech.

Studenti nevědí, jestli jim maturita pomůže u přijímaček

Učitelé a studenti často zmiňovali, že žijí v nejistotě, tedy že nemají dostatek informací o tom, za jakých podmínek by měla nová maturita proběhnout a co všechno k jejímu zvládnutí musejí studenti umět. Představu o podobě nové maturity měla studentům přiblížit podzimní generální zkouška. Ta však nakonec byla odložena.

Mnohým není jasné zadání maturit. Studenti a vyučující v diskusi zmiňovali, že nemají jasno o úrovních, požadavcích na zpracování, uznávání jazykových zkoušek či o vztahu maturity a přijímacího řízení na VŠ.

Příčinou obav je i názor, že nová maturita nezaručí stejné podmínky všem. Studenti středních odborných škol se domnívají, že závěrečná zkouška pro ně bude mnohem obtížnější než pro gymnazisty.

Zastánci spuštění maturit v plánovaném termínu zastávali kupříkladu názor, že neustálé odkládání státní maturity působí komicky a jednou už musí být uskutečněn finální krok. Objevovaly se i názory, které upozorňovaly na další zvýšení výdajů, pokud bude maturita odložena.

Maturita má zastánce také mezi těmi, kteří považují současný systém závěrečných zkoušek na střední škole za zastaralý.