Profesorka Susan Hallamová z University of London analyzovala výsledky řady vědeckých studií, zabývajících se vlivem hry na hudební nástroj na rozvoj intelektu a lidské osobnosti. Vědci například dospěli ke zjištění, že děti, které se učí hře na hudební nástroj, si zapamatují až pětkrát více informací.

Co se týče chování, jsou méně problémové a navíc dosahují lepších výsledků v testech inteligence. V teenagerském věku pak hudba lidem pomáhá lépe se vyrovnat se smutkem nebo starostmi souvisejícími s dospíváním.

Pozitivní vliv hry na hudební nástroj nechce podcenit britská vláda. Do roku 2011 plánuje dvojnásobně zvýšit počet dětí ve věku 7 až 11 let s přístupem k bezplatné výuce hry na hudební nástroj. 

Již v tomto školním roce vynaloží britské ministerstvo školství 330 miliónů liber na program výuky hudby ve škole i mimo ni. Britové dokonce vyhlásili letošní rok Národním rokem hudby.