Výstava, která vznikla v rámci projektu Pedagogického muzea Milíčův dům na pražském předměstí, byla zahájena již 3. prosince 2008 a do konce ledna 2009 ji mohli zájemci navštívit přímo v Milíčově domě (o otevření výstavy jsme psali zde).

Nyní je možné ji od 11. září do 28. října 2009 zhlédnout v budově Státního okresního archivu v Benešově u Prahy, poté se přestěhuje na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě.

Smyslem projektu je připomenout široké veřejnosti se zvláštním důrazem na žáky základních škol a studenty středních škol 75. výročí otevření Milíčova domu. Ten byl otevřen 24. prosince 1933 a jednalo se o ve své době ojedinělé dětské zařízení v Praze i v Československu, kde mohly děti ze sociálně slabých rodin smysluplně trávit volný čas.

Na výstavě je ke zhlédnutí mimo jiné historická fotodokumentace, dále literární doklady o činnosti Přemysla Pittra a Olgy Fierzové či konkrétní doklady vzpomínek dětí, které prožily část svého života v tomto zařízení.