Festival má za cíl popularizovat význam vzdělávání dospělých. Hlavním tématem odborného programu  festivalu je „Public relations vzdělávacích institucí a škol – nutnost, nebo luxus?“, nechybí však ani další atraktivní témata, týkající se např. role poradenství ve vzdělání, spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí, řízení kvality škol a jiné.

Současně s odborným programem bude probíhat představení programů vzdělávání dospělých a projektů RLZ. Návštěvníci získají možnost seznámit se s nabídkou vzdělávacích institucí, zajímavými projekty Rozvoje lidských zdrojů; prostor pro představení získají také pracoviště  a aktivity University Palackého. Atraktivní je nepochybně nabídka otevřených seminářů pro veřejnost.

Pořadatelem Festivalu vzdělávání dospělých AEUDUCA 2009 je Filozofická fakulta University Palackého v Olomouci. Záštitu nad akcí přijali mj. ministryně školství PhDr. Miroslava Kopicová, rektor University Palackého v Olomouci RNDr. Lubomír Dvořák a hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

V termínu 14. - 15. října 2009 na tuto akci naváže soutěžní přehlídka vzdělávacích multimediálních, rozhlasových a televizních pořadů, která proběhne v klášteru Louka ve Znojmě.  

Celkově je festival jednou z aktivit, které mají seznamovat laickou i odbornou veřejnost s možnostmi a přínosy, které dává učení v dospělosti.  Na festivalu proběhne slavnostní zahájení Týdnů vzdělávání dospělých 2009.