Tématem letošního ročníku soutěže bude mateřský jazyk - jazyk, kterým mluví naše matka, první, kterým se učíme mluvit.

Soutěžící mohou vzít v úvahu například tyto pohledy: Vztah mateřského jazyka a většinového jazyka na území, kde žijeme. Význam mateřštiny v dnešní Evropě, „malé“ a „velké“ jazyky. Mateřský jazyk a jazyk, se kterým se sami identifikujeme. Evropská integrace, volný pohyb osob a jejich vliv na mateřský jazyk. Vliv informačních technologií a anglického jazyka na současnou podobu mateřských jazyků.

Forma literárních prací

Středoškoláci nejsou ve svých literárních dílech omezeni formou ani žánrem. Rozsah je dán maximálně na pět stran a hotové práce mohou být zasílány v elektronické podobě na adresu soutez@npkk.cz nejpozději do 15. listopadu 2009.

Každá práce musí obsahovat záhlaví se jménem žáka a názvem a adresou školy.

Čestné uznání od poroty

Práce bude hodnotit odborná literární porota a každý účastník, který se dostane do finále, obdrží čestné uznání a jeho práce bude uveřejněna ve sborníku. Pět nejlepších obdrží zajímavé ceny.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v lednu 2010.

Další informace o soutěži naleznete na stránce http://www.npkk.cz/npkk/matersky_jazyk09.php