O současných možnostech a potřebách škol v oblasti autoevaluace jsme si povídali s ředitelem Základní školy v Sušici magistrem Čestmírem Křížem.

Je pro Vás proces hodnocení důležitý? Pokud ano, tak proč?

Vzhledem k tomu kolik energie a vlastních sil evaluace spotřebuje, tak ne. Před dvěma roky jsme se opravdu velmi podrobně hodnocení věnovali. Zatím uplynulo málo času. Plánujeme, že příští období půjdeme opět dopodrobna. Zatím je i malé srovnání. Časem, kdy každá škola už bude mít vytvořen nějaký model, bude vědět jaké výstupy od evaluace očekávat, tak to snad na důležitosti tento proces určitě získá. Myslím, že myšlenka byla dobrá, ale chybí podpora, jak poradní, tak i finanční. Škoda.

Jak široký je dnes výběr nástrojů pro hodnocení školy?

Ano výběr dnes už existuje, ale velmi úzký, i když pár let zpátky nebylo ani to. 

Mohou školy pro evaluaci využít také dotační prostředky z EU?

Myslím, že ano. Ale věřte, že na podávání projektů normální škola nemá lidi. Proto shánění prostředků na evaluaci nepatří mezi priority. 

Co všechno by šetření na školách mělo pokrývat, aby evaluace byla úplná a bylo na ní možné navázat i v dalších letech? Jak často by školy měly evaluovat?

Zákon a vyhláška pokrývá všechny oblasti. Není třeba rozšiřovat. Dvouleté období je velmi krátké, nechal bych školy si vybrat v období 3 – 4 roky.

Výsledky hodnocení by ředitelé měli využívat pro zkvalitnění výuky i života na školách. Jaké procento škol podle Vás s výsledky opravdu pracuje?

Pokud tu otázku rozdělím:

S celou evaluací – snad aspoň 15%

Jen s částí evaluace, tzn. že něco dělají jen formálně, aby bylo splněno, a některé oblasti – výsledky hodnocení sledují a použijí pro zkvalitnění – tak asi 60 %.

Bohužel 25% ředitelů dělá evaluaci jen formálně, aby splnili zákon.

Je to odhad, nemám žádný průzkum a pravděpodobně jsem optimista. 

Jak jsou tedy výsledky šetření nejčastěji využívány?

Pokud se vedení školy s výsledky zabývá, tak určitě se hledá příčina negativních výsledků. Bohužel, zde jsem pesimistou a myslím si, že jen polovina ředitelů podrobně vyhodnocuje výsledky šetření. Je to dáno velkým pracovním zatížením vedení školy.