Počet nově přijatých do 1. ročníků ZŠ roste. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i v nadcházejících letech. Ovšem celkový počet žáků ZŠ meziročně poklesl o 19,4 tis. žáků, což je způsobeno poklesem počtu žáků na 2. stupni, kam nyní docházejí populačně slabší ročníky.

Na středních školách se demografický pokles začal projevovat již naplno. Ve školním roce 2007/08 došlo k propadu jak v počtu nově přijatých na SŠ, tak v celkovém počtu žáků SŠ. Pokles žáků trvá i nadále a očekává se i pro letošní školní rok 2009/10. Celkem by letos mělo ubýt 8,8 tisíce středoškoláků.

S dlouhodobě klesajícím počtem nově přijatých se setkáváme hlavně u oborů nematuritních, tedy těch, které jsou ukončované převážně výučním listem. Důvodem je demografický pokles dětí a vyšší motivace dětí a rodičů ke studiu s maturitou.

Počet dětí, které budou v roce 2009/10 docházet na jednotlivé úrovně českého školství
Mateřské školy
 314,5 tis.
Základní školy
 796,6 tis.
z toho 1. stupeň
 460,7 tis.
z toho 2. stupeň
 335,9 tis.
Do 1. ročníků ZŠ nastoupí
 93,6 tis.
Střední školy
 498,9 tis.
z toho gymnázia
 144,3 tis.
Do středních škol bude ve školním roce 2009/10 přijato 123,9 tis.