Největší změnou je spuštění nové verze eTwinningového prostředí TwinSpace, které proběhlo na začátku tohoto školního roku. Prostředí TwinSpace v aktivitě eTwinning je místo na Internetu, které slouží účastníkům určitého eTwinningového projektu k setkávání, spolupráci a sdílení výsledků práce. Každý eTwinningový projekt má přiděleno vlastní prostředí TwinSpace.

Tvůrci si od nového prostředí slibují zjednodušení práce na projektech a uživatelsky příjemnější rozhraní.

Školy mohou zažádat o certifikát pro své projekty

Systém udělování certifikátů kvality „eTwinning Quality Label“ a „European eQL“, národních i mezinárodních cen byl zjednodušen. Nyní je podstatně dostupnější ocenění získat. Termín pro vyplnění žádosti o certifikát kvality je do 15. září 2009, on-line formulář žádosti není složitý.

Pokud má tedy škola probíhající projekt nebo jej měla v loňském školním roce, může pro tento projekt zažádat o certifikát. Následně se totiž otevírá možnost získat kromě národního certifikátu i evropský certifikát kvality a lákavé je také zařazení do soutěže o národní i mezinárodní ceny.

Několik podpůrných akcí během podzimu, semináře zdarma

Ve čtvrtek 10. září bude zahájen akreditovaný e-learningový kurz o eTwinningu pro učitele, kteří se chtějí dále vzdělávat v realizaci projektů eTwinning a ICT nástrojích. Během října pak proběhne akce týdny s eTwinningem - na národní úrovni v jejich rámci proběhne zábavná akce pro učitele i žáky „Maraton eTwinning“.

Budou se konat také jednodenní regionální semináře „eTwinning I“ a „eTwinning II“. Semináře jsou akreditované MŠMT a zdarma. Na těchto akcích lze získat všechny potřebné informace o eTwinningu. Jsou připravovány také další mezinárodní projekty v zahraničí i v ČR.