Letošním místem konání je Želivský klášter na Vysočině. Na programu jsou praktické ukázky výukových programů, které běžně absolvují třídy ZŠ a SŠ při návštěvě středisek ekologické výchovy a jež v Želivu „absolvují“ sami lektoři u svých kolegů, exkurze na Želivskou přehradu s odborným výkladem nebo přednášky na aktuální témata z oblasti životního prostředí a mnoho dalšího.

Mezi nejzajímavější součásti programu bude bezpochyby patřit přednáška socioložky Hany Librové a diskuse s bývalým ministrem školství Ondřejem Liškou. Většinu z přihlášených účastníků tvoří lektoři středisek ekologické výchovy, ale přihlášeni jsou i pracovníci ze správ chráněných oblastí, domů dětí, muzeí a škol.

Smyslem je výměna zkušeností v ekologické výchově

„Aktuální témata životního prostředí odrážejí programy zaměřené na globální problémy nebo povodně. Další programy jsou například o zvířatech ve městech, o rostlinách, které změnily svět, nebo o tom, jak vytvářet u dětí pozitivní vztah k hmyzu,“ říká Júlia Sokolovičová ze spolupořadatelské organizace Pavučina.

Smyslem veletrhu je zprostředkovat výměnu zkušeností mezi lektory ekologické (environmentální) výchovy, sdílet příklady dobré praxe v této oblasti, budovat vztahy a navazovat nové kontakty, přispívat ke vzdělávání pracovníků a napomáhat jejich profesnímu růstu - jak začínajících, tak zkušených lektorů.

Akci pořádají společně SSEV Pavučina a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno (www.lipka.cz), s přispěním dalších členských středisek. Více informací naleznete na stránkách http://pavucina.ninehub.com .