Letní školy slovanských studií organizuje Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Letos se zahraniční posluchači zúčastnili již 53. ročníku převážně jazykových kurzů.

Pro začátečníky a mírně pokročilé byla výuka organizována na základě zprostředkujícího jazyka – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Středně pokročilí měli možnost zdokonalovat své znalosti v praktických jazykových kursech a kursech konverzace.

Pro pokročilé byl kromě jazykové výuky organizován i speciální seminář českých reálií a také tři přednáškové cykly, přičemž jazykovědný a literárněvědný a kulturně historický cyklus byly přednášeny v češtině, a cyklus věnovaný české historii, umění a kultuře, byl přednášen v angličtině a v němčině. Tento kurz byl určen zájemcům o českou historii a kulturu, pro které by bylo zatím náročné vyslechnout přednášky v českém jazyce.

Na výuku navazoval i bohatý kulturní a společenský program, který byl tvořen koncerty, exkurzemi, odpoledními vycházkami po Praze i večerními pořady v klubovně na koleji.

Letošní ročník Letní školy však poznamenala smutná událost. V jejím průběhu zemřel ve věku 69 dlouholetý ředitel Ústavu bohemistických studií a Letní školy slovanských studií profesor Jan Kuklík.