Zřízení firemní školky není jen zaměstnaneckým benefitem. Má pozitivní vliv také na stabilitu zaměstnanosti firmy a zvyšování korporátní identity zaměstnanců. Přední světový výrobce zdravotnické techniky LINET reaguje na celosvětový trend, kdy je na trhu práce nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto otevírá od září vlastní soukromé předškolní zařízení - mateřskou školku (MŠ).

Společnost čítající 530 kmenových zaměstnanců se tímto krokem snaží nabídnout svým pracovníkům další benefit a dlouhodobě je motivovat.

Firma podporuje zaměstnávání matek

Důvody pro vznik školky byly vedle motivace stávajících zaměstnanců snaha přilákat nové kvalitní pracovníky, podpořit potenciál rodičů na mateřské či rodičovské dovolené a zapojit je do pracovního procesu.

„V předběžném průzkumu jsme zjistili, že 87 % oslovených zaměstnanců má o zmíněný benefit zájem a hodlá své dítě do firemní školky umístit,“ uvedla Vladimíra Michnová, personální ředitelka firmy LINET a ohledně nové školky řekla: „Dlouhodobě podporujeme trend zaměstnávání matek, které mají zájem pracovat i po dobu mateřské či rodičovské dovolené na částečný úvazek.

Předškolním zařízením tuto možnost výrazně posílíme a zároveň rodičům umožníme mít dítě nablízku. Navíc toto předškolní zařízení může v omezeném počtu sloužit i pro nejmenší školáky našich zaměstnanců jako družina v odpoledních hodinách.“

Vznik školky spolufinancován z ESF

Předškolní zařízení s celodenním provozem, které se nachází přímo v areálu firmy v Želevčicích u Slaného, bude mít kapacitu až 42 dětí a místo v něm na celé 3 roky předškolní docházky najdou děti zaměstnanců i další zájemci z okolí Slaného.

Součástí projektu je i dětské hřiště v blízkosti objektu. Na projekt byla získána dotace několika miliónů korun z Evropského sociálního fondu EU v rámci operačního programu Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

MŠMT podporuje jen školky zařazené do školského rejstříku

„Je třeba uvést, že ne všechny tzv. firemní školky spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozlišují se mateřské školy zřízené a poskytující vzdělávání podle školského zákona a zařízení poskytující mimoškolní výchovu a vzdělávání na základě živnostenského oprávnění,“ říká Kateřina Böhmová, ředitelka tiskového odboru MŠMT.

Pokud je MŠ zřízena podle školského zákona, je zapsaná do školského rejstříku a pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem, má školka nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Stát zde tedy garantuje úroveň poskytovaného předškolního vzdělávání a zároveň toto vzdělávání finančně podporuje prostřednictvím normativního financování. „Ředitelé těchto firemních MŠ pak musí postupovat naprosto obdobně jako ředitelé jakýchkoli ostatních soukromých škol,“ říká Kateřina Böhmová.

Ministerstvo vítá zřizování dalších MŠ

MŠMT není kromě naprosto výjimečných případů zřizovatelem mateřských školek, tím jsou především obce. V současné době nedostatku mateřských škol však ministerstvo vítá iniciativy soukromých osob týkající se zakládání nových mateřských škol, které splňují výše popsané podmínky.

Tato zařízení poskytují plnohodnotné předškolní vzdělávání, jehož důležitost pro budoucí školní úspěšnost dítěte je nezpochybnitelná. Své opodstatnění však mají i firemní MŠ nezařazené do školského rejstříku, také ony mohou být řešením či alternativou pro řadu rodičů.