Soutěž je rozdělena do pěti kategorií dle věku od šesti až do patnácti let. Soutěžní práce, zachycující zážitky dětí z prázdnin formou kresby, malby či grafiky, posoudí odborná porota.

Nejlepší práce v jednotlivých kategoriích budou oceněny a výběr z nich bude vystaven v prostorách DDM Šumná a následně ve výstavních místech znojemského regionu. Práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách: http://sis.znojmo.cz/ddmsumna.

Po vystavení budou výtvarné práce zčásti využity pro potřeby Konta Bariéry Nadace Charty 77 k ilustraci stolních kalendářů, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti. Soutěžní práce je možné zasílat do 20. října 2009 na adresu: Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná.

Základním cílem je využití volného času

Dům dětí a mládeže v Šumné byl jako centrum volného času dětí a mládeže ustaven k 1. září 1990. Úkolem DDM je zajistit kvalitní a smysluplné využití volného času a zájmové vzdělávání dětí, mladých lidí i jejich rodičů v celé západní části okresu Znojmo.

Dům dětí organizuje každoročně činnost 50 - 60 zájmových kroužků a klubů, ve kterých je organizováno zhruba 650 členů. Kromě toho nabízí a připravuje řadu akcí v oblasti zájmové činnosti nepravidelné.