Na konci letošního května proběhl v ÚIV sběr dat k druhé vlně Rychlých šetření. Otázky se týkaly vybavení základních, středních a vyšších odborných škol informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a interaktivními tabulemi, zkoumalo se také jejich využívání.

S vyšším počtem žáků stoupá technické vybavení

Šetření sledovalo podíl tříd s interaktivními tabulemi a projekční technikou. Dodatečně byla zhotovena také analýza počtu počítačů na 10 žáků, zaznamenáváno bylo též připojení k internetu. Lze říci, že školy zřízené obcí (zejména ZŠ) bývají vybavené ICT včetně počítačů hůře než školy ostatních zřizovatelů. Vybavenost škol projekční technikou i interaktivními tabulemi stoupá v závislosti na počtu žáků ve škole.

Celý areál škol je pokryt z 12,3 %

Sbíraná data se týkala také internetu. K internetu je dle šetření připojeno 98,7 % škol. Z těchto škol pak polovina využívá vysokorychlostní připojení ADSL a další více než třetina některé z WI-FI sítí. Ve školách jsou nejčastěji k internetu připojeny ředitelna a kanceláře a jedna učebna. Všechny místnosti má k internetu připojeno 14,8 % škol a celý areál školy je pokryt v 12,3 % škol. Další otázky se týkaly správy ICT, konkrétně doby, kterou školy v průměru potřebují na opravy a také výskyt funkce metodika ICT a spokojenost s jeho spoluprací. Dle odpovědí ředitelů je okamžitě během několika hodin závada odstraněna ve 28,1 % škol, celkově je do týdne oprava zajištěna v naprosté většině škol (95,3 %).

Jsou školy, které techniku vlastní, ale nevyužívají

Nakonec ředitelé škol odhadli, jaký podíl učitelů na školách využívá ICT při výuce alespoň jednou za měsíc. Celkem ve 27,8 % škol tak činí všichni nebo téměř všichni učitelé, ve 23,2 % škol přibližně tři čtvrtiny, v necelé třetině škol přibližně polovina a v 15,7 % škol přibližně čtvrtina či méně učitelů. Přitom je zajímavé, že navzdory menším předpokladům k využívání ICT uváděli ředitelé z malých škol a z malých sídel v průměru vyšší podíl učitelů, kteří využívají dle šetření ICT při výuce alespoň jedenkrát do měsíce.

Při používání interaktivních tabulí je situace jiná a učitelé je více zapojují do výuky. Na šesti z celkového počtu dotazovaných škol se překvapivě vůbec nepoužívá ICT ani interaktivní tabule, přestože je vlastní.

Kompletní zpráva z průzkumu je k dispozici zde.