Cílem semináře je prohloubit znalosti o období československého vývoje, které ještě není důkladně zpracováno a zhodnoceno. Obsahem budou témata s názvy Bezprostřední poválečné změny v uspořádání československého státu a v jeho právním řádu, Národní fronta, „Vítězný únor“ v politických a ústavněprávních souvislostech, ústavní vývoj v letech 1948 – 1989 či Změny v pojetí práva po roce 1948.

Lektory semináře budou Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., vedoucí katedry dějin státu a práva PrF MU, JUDr. Pavel Salák, Ph.D., odborný asistent katedry dějin státu a práva PrF MU, a JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, LL.M.

Cena semináře je stanovena na 1 450 Kč, přihlášky lze zaslat do 11. září, v pozdějším termínu je možné se domluvit telefonicky. Elektronickou přihlášku spolu s pokyny o platbě semináře získáte na internetových stránkách Právnické fakulty Masarykovy univerzity ( www.law.muni.cz ) v sekci Odborné kurzy a semináře.

Masarykova univerzita ( www.muni.cz ) je druhou největší veřejnou vysokou školou v České republice a největší na Moravě. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Masarykova univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě.

Seminář začne 2. října v 9 hodin ráno na Právnické fakultě v Brně, Veveří 70, v učebně číslo 038.