Řada českých vědců nesouhlasí s plánovanou reformou v oblasti financování vědy, která má odstartovat již od příštího roku. Vláda se chystá více podporovat aplikovaný výzkum s přímým dopadem na výrobu, naopak na základní výzkum, kterému se věnují především ústavy Akademie věd, půjde méně peněz. Pro příští rok má Akademie věd hospodařit s téměř o 20 % nižší částkou.

Vědci proto upozorňují na hrozící likvidaci Akademie věd. Základní body svého nesouhlasu s reformou formulovali prostřednictvím stanoviska, k němuž se připojují nejen vědci a akademici, ale i široká veřejnost. Obavy z likvidace Akademie věd vyjádřilo svým podpisem na webu již více než 11 tisíc lidí.

Vědci mají podporovatele i na Facebooku

Na webových stránkách Akademie v ohrožení, kde jsou shromážděny informace o současné "krizi české vědy", lze nalézt například dopisy od představitelů významných zahraničních vědeckých institucí, ve kterých badatelé ze Slovenska, Anglie, Ukrajiny či Tchajwanu vyjadřují podporu svým českým kolegům. Nesouhlas s reformou financování vědy adresovalo premiérovi Janu Fischerovi i několik českých vědců a akademiků působících v zahraničí.

Několik skupin na podporu vědců a Akademie věd již vzniklo i na sociální síti Facebook. Do skupiny s názvem "Pro kvalitní vědu v ČR!" se zde zapojilo již přes 2 tisíce členů, skupiny "Nechci nesmyslnou deformu financování vědy a výzkumu v ČR!" a "ZACHRAŇME AKADEMII VĚD" mají kolem 1 500 členů.

Zatím největší pozornost u veřejnosti vědci vzbudili happenigem konaném v minulém týdnu v Praze před budovou Ústavu dějin umění Akademie věd. Na protest vůči postoji vlády k základnímu výzkumu vědci symbolicky vyvěsili z okna ústavu oběšeného vědce, který měl poukázat na katastrofický scénář vývoje vědeckého bádání u nás.