Nadační fond ve spolupráci s odbornou porotou vyhodnotí příspěvky zaslané poštou nebo prostřednictvím internetových stránek http://www.detskycinroku.cz/ v šesti kategoriích:

Všechna ocenění budou slavnostně předána v prostorách Staroměstské radnice 1. prosince 2009.

Smyslem projektu je podporovat konání dobra mezi školáky a nabádat je k šíření zajímavých příběhů. Již tradičně získal organizátor projektu, nadační fond Dětský čin roku, záštitu významných státních institucí a podporu známých osobností.

Tváře projektu 

Tváří projektu a čestným předsedou nadačního fondu Dětský čin roku je herec Aleš Háma. Patrony Dětského činu roku 2009 jsou v kategorii záchrana lidského života Jan Révai, v kategorii pomoc v rodině Jitka Čvančarová, v kategorii pomoc jiným dětem Vendula Svobodová, v kategorii pomoc ostatním lidem Jiří Ježek, v kategorii pomoc přírodě Petra Černocká a v kategorii dobrý nápad Josef Klír.

Záštitu převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.

Do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií.

Maximální rozsah příspěvku je stanoven 2 strany formátu A4. Skutky, o kterých děti napíší, samozřejmě musí být skutečné, nesmyšlené.

Nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek, ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola pak dar 10 000 korun na školní pomůcky.

Organizátorem akce je nadační fond Dětský čin roku založený na podzim 2005 z iniciativy společnosti Whirlpool CR. Dětský čin roku podporuje děti v konání dobra. Jednak mapuje, kolik statečných činů přes svůj věk vykonaly a stále konají, jednak je nabádá, aby o takových skutcích mluvily a tím jejich hodnotu posílily.