Podle prognózy Ministerstva životního prostředí (MŽP) by mělo zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů a vyšší podíl výstavby nízkoenergetických či pasivních domů vytvořit 31 – 37 000 pracovních míst. Pracovníci v této oblasti by měli mít v zacházení s obnovitelnými zdroji energie potřebnou kvalifikaci. Plán MŽP počítá i s tím, že při přechodu části energetického průmyslu na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) některá původní pracovní místa založená na výrobě energie z fosilních paliv zaniknou a bude třeba pracovníky rekvalifikovat.

V prvním pololetí roku 2009 se tímto na popud MŽP zabývala pracovní skupina pro vzdělávání v OZE a úsporách energie složená z odborníků zastupujících řadu profesních sdružení, vzdělávacích institucí a organizací reprezentujících sféru práce orientovaných na tuto oblast. Činnost této skupiny koncepčně a metodicky řídil Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) ve spolupráci s MŽP.

Jedním z výsledků činnosti pracovní skupiny jsou vzdělávací moduly zpracované na základě obsahových a kompetenčních rámců pro jednotlivé oblasti OZE, které byly vytvořeny s cílem poukázat na možnosti využití obsahových a kompetenčních rámců při vytváření konkrétních programů vzdělávání.

Programy mají vyřešit neznalost úspor energie

Vzdělávací program má mít také osvětovou úroveň. MŽP tvrdí, že v České republice je aktuální potřeba toho, aby do povědomí zejména studentů středních škol vstoupila problematika úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.

Více informací včetně ukázek zpracování vzdělávacích modulů a výkladu pojmů z oblasti životního prostředí naleznete zde.