Vedoucí kurzu Radek Hanuš připravil pro své studenty úkol v podobě nastudování a natočení muzikálu Malý princ od Antoina de Saint-Exupéryho.

Rozvojový kurz zážitkové pedagogiky je neodmyslitelnou součástí studia rekreologie, kterou na olomoucké Univerzitě Palackého studují posluchači Fakulty tělesné kultury. Jde o poměrně mladý obor, ve kterém jsou připravováni odborníci pro pedagogickou a manažerskou činnost v oblasti volnočasových aktivit.

"To, co člověk zažije na vlastní kůži, si nejlépe zapamatuje a může dále využívat ve své praxi. Proto jsou účastníci kurzů stavěni před různé úlohy a uváděni do nových situací náročných na rozhodování a originální řešení. Cílem je rozvíjet třetí gramotnost lidí, osobností, účastníků, kam patří mezilidská komunikace, tvořivé řešení, integrita osobnosti, zvládání procesu změny či týmová spolupráce,“ vysvětlil vedoucí kurzu Radek Hanuš, co ho přivedlo k tomu, aby v rámci kurzu zážitkové pedagogiky motivoval své studenty k neobvyklému počinu.

Muzikál přístupný i veřejnosti 

Na nastudování a natočení muzikálu měli studenti týden. Premiérou prošlo představení v kulturním zařízení KyTICe ve Světlé nad Sázavou 26. června. Pětačtyřicetiminutový filmový muzikál Malý princ v podání studentů navštívilo 250 lidí včetně starostky Světlé nad Sázavou Lenky Arnotové.

Již v polovině září budou mít příležitost zhlédnout představení i Olomoučtí. Muzikál bude součástí programu Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009, který proběhne ve dnech 15.–17. září 2009.