„Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice,“ uvádí se na internetových stránkách o akci.

Školy získají odměny

Školy, které se zaregistrují do projektu, získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body. Další body mohou školy získat také díky účastem v soutěžích či splnění zadaných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů. Za získané body si mohou následně vybrat zajímavé odměny z připraveného katalogu. Odměnami jsou například učení pomůcky (sešity, křídy, výukové programy), sportovní vybavení, vstupenky, ale při vyšším počtu bodů také praktická elektronika (LCD televizor, digitální videokamera, dataprojektor).

Už je přihlášeno více než 1 600 škol

V letošním roce se již Reckylohraní zúčastnilo 1 603 škol. Největší zájem o projekt je ve středočeském kraji, kde počet přihlášených škol přesáhl dvě stě. Celkem bylo do konce školního roku vydáno 1 713 111 bodů. V průběhu uplynulého školního roku bylo v rámci projektu Recyklohraní odevzdáno k recyklaci téměř 50 tun baterií a 190 tun vysloužilého elektrozařízení.

Další školy se stále mohou přihlásit na internetových stránkách projektu.