Soutěž se týká programů COST (OC), EUPRO (OK), EUREKA (OE), INGO (LA) a KONTAKT (ME), jejichž cíle musí přihlášené projekty pomáhat naplňovat.

Programy a jejich cíle

•    Cílem programu COST je podpora evropské mnohostranné spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na základní a aplikovaný výzkum.

•    Program EUPRO má za cíl podporu národní informační infrastruktury, tvořené Národní kontaktní organizací a sítí regionálních a oborových kontaktních organizací.

•    Cílem programu EUREKA je trvale posilovat konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšovat její technologický potenciál podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií.

•    Program INGO si za cíl klade usnadnit financování členských závazků organizací výzkumu a vývoje v mezinárodních vědeckých organizacích a podporu aktivní účasti vědců z ČR v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.

•    Cílem programu KONTAKT pak je zajistit potřebné podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu a vývoje s jejich partnery v zemích, se kterými má ČR sjednanou platnou mezinárodní dohodu o vědeckotechnické spolupráci.

Projekty musí být podány do 1. září 2009

Kompletní vytištěný návrh projektu včetně požadovaných příloh, který je žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace na realizaci projektu, musí být podán do 1. září 2009. Výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou zveřejněny 18. prosince 2009.

Více informací o soutěži naleznete zde.