V rámci mezinárodní přehlídky letecké techniky „Paris Air Show“ se 18. června 2009 uskutečnila v Paříži prezentace pěti finálových projektů a následující den také vyhlášení vítěze studentské soutěže Fly Your Ideas Challenge. Soutěž pořádala firma Airbus přední světový výrobce dopravních letadel ke  40. výročí svého založení.

Z 225 zúčastněných týmů z celého světa se do finále v Paříži probojovali také studenti magisterského studia oboru Stavba letadel na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Studenti Matěj Mackovík, Jaroslav Bartoněk, Jan Przeczek a Luboš Janhuba soutěžili pod názvem Team Kometa Brno. 

Hlavní cenu 30 tisíc eur  získali studenti z australské University of Queensland  za návrh využití biomateriálů pro konstrukci kabiny letadla. Na druhém místě se umístil studentský tým z National University of Singapore s projektem získávání energie přímo na palubě letadla z fotovoltaických článků. Další pořadí se již nevyhlašovalo.

Energeticky šetrné přistávání a brzdění

Studenti Leteckého ústavu navrhli ve svém soutěžním projektu rekuperační systém umožňující další využití kinetické energie letadel vynakládané při brzdění a přistávání pro jejich pojíždění na letištní ploše. Děje se tak pomocí elektromotorů, které fungují rovněž jako brzdy při přistávání letounu, a specifických druhů akumulátorů.

Studenty navrhovaný systém nezatěžuje zplodinami životní prostředí, protože právě motivovat studenty technických oborů všech zaměření k podílení se na snižování ekologických dopadů letecké dopravy bylo cílem vyhlášení soutěže Airbusu. 

„To, že se našim studentům podařilo probojovat do finále soutěže, je pro ně, Letecký ústav i VUT velký úspěch. Jsem na ně hrdý,“ řekl nám telefonicky z Paříže po vyhlášení výsledků jejich učitel Ing. Robert Popela, Ph.D. Podle něj bylo pro studenty velmi inspirativní životní zkušeností, že měli příležitost setkat se během práce na projektu a nyní také přímo na pařížském aerosalonu s významnými osobnostmi společnosti Airbus a dalších evropských i zámořských výrobců letadel. Popela také zdůraznil, že jsme měli jeden z nejmladších týmů v celé soutěži.

Soutěže se účastnili také doktorandi Team Ducks

Kromě Teamu Kometa Brno se soutěže zúčastnila také skupina doktorandů Leteckého ústavu VUT (Team Ducks) vedená Ing. Pavlem Zikmundem spolu s  Ing. Ondřejem Lajzou, Ing. Jiřím Hradilem, Ing. Ivanem Dofkem a Ing. Petrem Veselým. Jejich tým soutěžil s projektem multi-modálního kontejnerového dopravního systému, umožňujícího efektivní propojení letecké dopravy s pozemní vlakovou a případně automobilovou dopravou.