„Měřili jsme, kolik elektřiny spotřebují různé přístroje a přemýšleli jsme, jak elektrickou energii ušetřit“, říká Marie, členka Ekotýmu ze základní školy v Bezně. Děti byly překvapeny, jak vysoká je spotřeba nápojového automatu. Za jeho provoz škola zaplatila více než sedm tisíc korun. O této skutečnosti informoval Ekotým paní ředitelku a díky aktivitě dětí byl nakonec nápojový automat ze školy odstraněn.

Mnoho takovýchto „malých“ změn a úspěchů nalezneme i v dalších více než 200 školách, které jsou do programu Ekoškola zapojeny. Školy, které splní náročná kritéria programu, se mohou dva roky pyšnit mezinárodně uznávaným titulem Ekoškola. Letos titul získalo 44 škol z různých míst naší vlasti. Tituly děti a jejich učitelé převzali na slavnostním předávání v Senátu ČR, které vyvrcholilo plavbou na parníku.

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program,  v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o šetrnější provoz své školy a zlepšení životního prostředí v okolí školy.

Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Program Ekoškola v ČR koordinuje Sdružení TEREZA. Při realizaci programu poskytuje Sdružení TEREZA  školám odbornou pomoc, metodické materiály a konzultace. Podílí se tak na zavádění kvalitní  environmentální výchovy do škol.