Podzimního fóra, které se bude konat v pařížském sídle organizace UNESCO, se zúčastní mladí lidé z členských zemí, aby diskutovali své pohledy na nejdůležitější problémy současnosti a podíleli se tak na rozvoji programů a aktivit organizace. Fórum mládeže vypracuje závěrečnou zprávu se svými doporučeními, která bude předložena plénu na Generální konferenci.

Výběrem českého zástupce na Fóru byla pověřena Česká rada dětí a mládeže.

Přihlásit se mohou zájemci mezi 18 a 24 lety.

Chcete-li se zúčastnit, zašlete

  • kompletně vyplněnou přihlášku (za organizaci potvrzuje vedoucí střediska),
  • svůj životopis
  • krátký motivační dopis, obsahující vaši odpověď na hlavní téma fóra (max. 1 strana A4) – „Ven z krize - zásahy v sociálních oblastech: vzdělání, věda, kultura, komunikace" (Investing out of the crisis – through action in social domains : Education, Sciences, Culture and Communication), na adresu Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.


Všechny dokumenty musejí být v angličtině. Uvedené dokumenty musejí být doručeny na danou adresu do 25. 6. 2009. Náklady spojené s cestou a účastí na Fóru uhradí MŠMT.

Bližší informace naleznete v informačním dokumentu.