Ján Figel' při předání zdůraznil význam ocenění. „Dnešní držitelé certifikátů jsou vynikajícími příklady institucí, které berou velmi vážně evropskou akademickou mobilitu v rychle se měnícím odvětví vyššího vzdělávání,“ řekl.

Z České republiky letos certifikát ECTS Label i DS  Label získalo Vysoké učení technické v Brně, oba certifikáty obdržela též Vysoká škola v Ekonomická v Praze. Certifikát DS Label získaly také následující vzdělávací instituce: Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Technická univerzita v Liberci, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoká škola podnikání, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni, Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně. Osvědčení o správném používání dodatku k diplomu DS Label tak získalo celkem 15 českých vysokých škol.

Cerifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání, dokládá naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.

Certifikát DS Label je dokladem, že anglicko-český dodatek diplomu naplňuje formálně i obsahově požadavky doporučené Evropskou komisí. Účelem dodatku k diplomu je doplnit vysokoškolský diplom údaji, které zlepšují jeho srozumitelnost a spravedlivé akademické a profesní uznávání kvalifikace na mezinárodní úrovni.