Průzkumu se účastnily převážně Evropské země, například Slovensko, Irsko či Itálie, ale i země mimoevropské jako Austrálie, Brazílie a Mexiko.

V každé z 23 zemí bylo náhodně vybráno přibližně 200 škol, v každé z nich pak vyplnil dotazník ředitel školy a dalších 20 náhodně vybraných učitelů. Otázky se týkaly témat jako připravenost učitelů či jejich uznání a odměňování.

Závěry byly zajímavé. Například 38 % učitelů uvedlo, že pracují ve škole, která trpí nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, 13 % učitelů dále podle průzkumu tráví 13 % vyučovacího času udržováním pořádku.

Kromě vyrušování si učitelé často stěžovali také na špatnou docházku studentů, pozdní příchody, drzost a zastrašování či verbální napadání studentů mezi sebou.

Třem ze čtyř učitelů chybí motivace

Hlavním podnětem vyplývajícím z průzkumu je, že by instance zodpovědné za vzdělávání měly učitelům poskytnout více účinných podnětů. Tři ze čtyř učitelů totiž pociťují nedostatek motivace k tomu, aby zlepšovali kvalitu své výuky.

Angel Gurría, generální tajemník OECD, zdůraznil význam kvalitních učitelů. „Rozhodujícím faktorem je, že kvalita vzdělávacího systému nemůže převyšovat kvalitu učitelů a jejich práce,“ řekl.   

Více informací o průzkumu naleznete na stránkách OECD (ZDE).