Testování i výstupy na prvním vzdělávacím stupni se v mnohém odlišují od klasických testů ve vyšších ročnících. Jsou přizpůsobené věku svých respondentů a to jak po obsahové, tak po grafické stránce. Běžné grafy nahradily názorné obrázky s vystupujícími horolezci (testovanými dětmi), doprovázenými superhrdinou. Děti se tak namísto "testování" zúčastnily expedice do pohoří Tetřev, které pomyslně přemáhaly správným vyplňováním testů.

Děti postupně zdolávaly pět vysokých hor – Matematiku, Český jazyk, Anglický jazyk, Prvouku a horu Klíčové kompetence. Časový limit byl náročný, na zdolání každé hory bylo stanoveno pouhých dvacet minut. Každá správná odpověď na otázku provázanou se školním učivem horolezce posouvala na hoře o stupínek výš.

82 procent žáků zdolávalo hory prostřednictvím testů vytištěných na papíře, ostatní byli usazeni před počítačem a měli možnost se s výstupem „poprat“ on-line.

Z celé expedice Tetřev získaly školy podrobné výsledky pro školu, třídu i žáka. Každý žák obdržel vyhodnocení vlastního výkonu – takzvanou Vrcholovou kartu zdolání pohoří Tetřev. Zároveň školy obdržely souhrnnou zprávu, ve které se mohly porovnat s ostatními školami zapojenými do projektu a získat tak detailní obrázek o struktuře znalostí a dovedností svých žáků a zároveň porovnání, jak tyto znalosti odpovídají průměru ostatních škol.

Do expedice se nejhojněji zapojily školy z moravskoslezského, středočeského a jihomoravského kraje, nejméně početnou výpravu měl kraj plzeňský a liberecký.

Nejtěžší výstup na horu anglického jazyka

Z hlediska čisté úspěšnosti byl pro žáky nejtěžší výstup na horu Anglický jazyk, nejlepších výsledků žáci dosáhli naopak ve zdolávání Českého jazyka. U angličtiny je výsledek pravděpodobně ovlivněn také tím, že ve většině škol se ve třetí třídě s výukou cizího jazyka teprve začíná.

Pokud bychom brali v úvahu rozdělení zapojených škol podle velikosti, pak málotřídní školy si nejlépe vedly v testech z anglického jazyka, prvouky a matematiky, naopak zaostaly za ostatními školami v testu z jazyka českého. Školy s I. stupněm si průměrně nejlépe vedly v testu z jazyka českého a žáci navštěvující plně organizované školy nejlépe uspěli v testu z klíčových kompetencí.

Díky expedici se děti dozvěděly, kde mají dosud rezervy a že ne každá hora, která se zdá být stejně vysoká, je také stejně snadná na výstup. Všem horolezcům k jejich výkonům gratulujeme a přejeme hodně zdaru při příštích expedicích.